ارتباط با ما سوالات متداول پرسش و پاسخ نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
كتاب راهنماي تدريس ابتدایی


راهنمای معلم فارسی

کد کتاب: 74/2
دوره تحصیلی: راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی پايه ششم
سال تحصیلی: 95-96

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 561.7 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 645.26 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 2.04 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.26 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.33 مگابایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای معلم فارسی 6.07 مگابایت

فارسی پنجم
کد کتاب:
سال تحصیلی:  94-95
فایل کل کتاب  حجم:  1.76 مگابایت(17/05/94)

فارسي چهارم
کد کتاب: 63
سال تحصیلی:  93-94

فارسي سوم

کد کتاب: 58
سال تحصیلی: 97-96


فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1.77 مگابایت
PDF icon بخش دوم 637.73 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 609.66 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 597.78 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1.27 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای معلم فارسی سوم دبستان 2.61 مگابایت

فارسی دوم
کد کتاب 54

سال تحصیلی:97-96


فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 552.59 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 768.43 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 816.95 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 833.98 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای معلم فارسی دوم دبستان 1.37 مگابایت

فارسی اول
کد کتاب 51

سال تحصیلی:91-92

PDF icon مقدمه 116.65 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 218.71 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 242.54 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 346.08 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 228.36 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 217.62 کیلوبایت

دفعات بازديد: 74200
تعداد بازديدكنندگان: 66386