ارتباط با ما سوالات متداول پرسش و پاسخ نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
سئوالات متداول

نام گذاري نشانه‌ها
مفهوم اول و غيراول (نام‌گذاري نشانه ها) با مفاهيم آخر و غيرآخر نامتناسب و سنگين است ، چون هضم آن براي فراگيران مشكل است ، پس بهتر است به همان اول و دوم تغيير يابد. نام گذاري نشانه‌ها براي شناخت جاي آن‌‌ها در كلمه است. اين نام‌گذاري‌ها متناسب با تغيير روش آموزش تغيير خواهد كرد. در آموزش با رويكرد تحليلي ( بخش كردن و صداكشي) ، نام هر حرف يا نشانه‌ با تناسب جاي آن در بخش معلوم مي‌شد. در نتيجه اگر با آن روش آموزش داده شود نام هر نشانه بر همان اساس خواهد بود، براي مثال مي‌گوييم “ آ ” در “ آب” ، “ آ” اول است و “ ا” در دَريا، “‌ ا” دوم است چون صداي دوم بخش دوم كلمه‌ي درياست. در رويكرد كلي چون جاي نشانه يا صدا براساس كل كلمه است نه بخش‌هاي آن “ آ” ، اوَل و “‌ آ‌” غير اوَ ل گفته مي‌شود. دانش‌آموز براساس آموزش معلم و تمرين در روش جديد به خوبي شيوه‌ي نام‌گذاري را ياد مي‌گيرد مهم اين است كه آموزگار گرامي خود تمرين كافي در رويكرد كلي داشته باشد. نام‌گذاري صرفاً براي آغاز آموزش است و بعدها نيازي به آن نيست و حتي پس از آموزش چند نشانه ، به دليل شباهت ، نام‌گذاري به راحتي توسط دانش‌آموز صورت مي‌پذيرد. نام‌گذاري‌ها اعتباري است و اگر معلم بتواند خود نام ديگري در نظر بگيرد يا پيشنهاد بدهد از آن استقبال مي‌شود. همان‌گونه كه معلم عزيز نام نشانه‌ها را از خود بچه ها دريافت و به آنان بر مي‌گرداند.


آيا آموزش و نوشتن خط تحريري اجباري است؟
در كتاب بخوانيم و بنويسيم دو خط آموزش داده مي ‌شود. خط نسخ ويژه‌ي خواندن است كه خط موجود در كتاب‌ها ، روزنامه‌ها ، نشريات ، تلويزيون و رايانه است و در نتيجه يادگيري آن براي استفاده از اين‌گونه رسانه‌ها لازم است. اما خط دوم خط تحريري است كه ويژه‌ي نوشتن است . اين خط ميراث گران‌قدر فرهنگي و زيباترين خط نوشتني جهان است. براساس رويكرد جديد اين خط در آموزش نوشتن بايد به كار گرفته شود. تمهيداتي براي آموزش اين خط به معلمان انديشيده شده است. معلمان گرامي با تمرين اين خط مي‌تواند آموزش آن را دقيق‌تر و سنجيده‌تر پي بگيرند، بنابراين آموزش اين خط لازم است. نكته‌اي كه در اين جا بايدگفت اين است كه خط تحريري كتاب انطباق كامل با خط نستعليق ندارد، بلكه براي سهولت در نوشتن اشكال متنوع خط نستعليق كاهش يافته و خطي كامپيوتري طراحي شده است. اين خط رايانه‌اي با همكاري متخصصان خط رايانه‌اي و انجمن خوشنويسان طراحي شده است. در سال‌هاي آينده و در سال‌هاي دوم تا پنجم ابتدايي اين خط سير تكامل مبدا خواهد كرد و به خط كامل نستعليق تبديل خواهد شد.


آيا كلمات خارج از كتاب بايد گفته شود؟
معمولاً ، آموزگاران عزيز براي گسترش آموزش و پيشبرد اهداف زبان‌آموزي با تركيب حروف و نشانه‌ها (صامت‌ها و مصوت‌ها) كلماتي تازه مي‌سازند. هر چه پيشرفت دانش‌آموزان بيش‌تر شود امكان ساختن واژه‌هاي تازه افزايش مي‌يابد. بايد دقت شود كه ميزان كلمات جديد ساخته شده به اندازه‌اي زياد نشود كه متن درس را تحت‌الشعاع قرار دهد. به نظر مي رسد در كتاب به اندازه‌ي كافي كليد واژه‌ها وجود دارد. با اين همه ، همكاران به تشخيص خود مي‌توانند متعادل و سنجيده عمل كنند. كلمات خارج از كتاب به سه دسته تقسيم مي‌شوند: - خوانداري - شنيداري - نوشتاري در كلمات خوانداري و شنيداري محدوديت وجود ندارد تنها محدوديت دركلمات نوشتاري است كه حد آن به تشخيص معلم است.


چرا براي معلمان ، كلاس‌هاي آموزش خوش‌نويسي نمي‌گذاريد؟ آيا در اين مورد فكري شده است؟
آموزش خوش‌نويسي يا به بياني دقيق‌تر و متناسب با رويكرد كتاب بخوانيم و بنويسيم، آموزش خط تحريري، جزء برنامه‌ي جديد زبان‌آموزي است. البته با مشق بصري، بسياري از همكاران خط خوب و خوش يافته‌اند . با اين همه چند زمينه براي بهبود خط معلمان پي گرفته مي‌شود. 1- تهيه‌ي كتاب آموزش خط تحريري، مقدمات كار به طور كامل فراهم شده است. 2- آموزش خط تحريري در مناطق مختلف كشور، در اين زمينه نيز برنامه ريزي شده است كه فعلاَ آموزش خط در 30 ساعت در استان ‌هاي كشور تصويب شده است. 3- استفاده از انجمن خوشنويسان كه خوشبختانه با استقبال گرم آن‌ها همراه بوده است. اميد است در همه جاي كشور، با آموزش خط تحريري زمينه‌ي خوش‌خطي همگان فراهم شود كه خط خوش ، ذوق برانگيز، باعث تلطيف روح و عواطف و زمينه‌ي خط بيش‌تر بصري را از مشاهده و مطالعه ي نوشته‌ها فراهم خواهد كرد.


چرا در كتاب بنويسيم جدول بخش كردن و صداكشي كم آمده است؟
صداكشي و بخش كردن ، يكي از شيوه‌ها يا فنون آموزش زبان است كه بدون آن هم مي‌توان به آموزش زبان پرداخت. اما در رويكرد جديد زبان‌آموزي به اين روش نيز توجه شده است. استفاده‌ي بيش از حد و تكيه‌ي مطلق بر اين روش باعث كند شدن خواندن و برخورد دائمي كودك با اجزاء مي‌شود. ديده مي‌شود كه دانش‌آموز براي نوشتن هر كلمه گاه چند بار مداد را بر زمين گذاشته و به بخش كردن و صداكشي مي‌پردازد اين كار نه تنها نوشتن را دچار آفت مي‌سازد كه دانش‌آموز را از توجه به كليت كلمه و جمله باز مي‌دارد. در عين حال اين روش به خصوص براي كودكان با نيازهاي ويژه (استثنايي) بسيار قابل استفاده است. معمولاً معلمان عزيز بعد از مدتي اين شيوه را كنار مي‌گذراند و در ماه هاي آخر سال از آن استفاده نمي‌كنند، اما اثر آن در نحوه‌ي خواندن دانش‌آموزان و نوشتن آن‌ها باقي مي‌ماند. مقطع‌خواني كودكان عمدتاً ناشي از سايه سنگين اين‌گونه آموزش بر ذهن و روح كودكان است، بنابراين بدون آن‌كه نسبت به بخش كردن و صداكشي مخالف مطلق باشد ، همان‌گونه كه مي‌بينيد در كتاب بنويسيم مناسب و متناسب از آن استفاده شده است. اين جدول‌ها (جدول‌ بخش و صداكشي) براي پايان آموزش است نه آغاز آن و جنبه‌ي ارزش‌يابي دارد نه آموزش.


آيا حفظ شعرها الزامي است؟
آوردن شعر- با هم بخوانيم - براي چند هدف عمده است: 1- تكميل و تثبيت مفاهيم و موضوعاتي كه در درس‌هاي قبل از شعر آمده است. با اندكي تأمل معلوم مي‌شود كه هر شعر پيوندي با موضوعات قبل از خويش دارد. 1- تقويت ذوق دانش‌آموزان 2- ايجاد فرصتي لذت‌بخش و دل پذير با بهره‌گيري از موسيقي و آهنگ در كلاس 3- ايجاد و تقويت روحيه‌ي كار گروهي در كلاس 4- تقويت قدرت تخيل و ذوق كودكان اين سروده‌ها را در كلاس با استفاده از نوار اشعار يا خواندن دسته جمعي مي‌توان به كار گرفت، اما حفظ‌‌كردن آن‌ها الزامي نيست. هر چند به‌طور طبيعي و خودجوش دانش‌آموزان به حفظ آن‌ها‌‌مي‌پردازند


چرا براي تدريس ـــِــ ربط متن جداگانه‌اي نيامده است؟
وقتي دانش‌آموز چهار شكل ـــِــ را ياد مي‌گيرد (اِ - ــِـ - ه - ـه ) ديگر نيازي به تدريس جداگانه‌ي آن در موقعيت “‌ اضافه” (صفت و موصوف ، مضاف و مضاف‌اليه و ...) وجود ندارد. نام اين نشانه نقش نماي اضافه و صفت است. ممكن است معلمان عزيز در برخورد با اين نشانه دچار اين مشكل شوند كه دانش‌آموز ــِـ را به صورت (~) بنويسد، مثلاَ نام من را نامه من بنويسد. براي جلوگيري از اين اشتباه مي‌توان با شيوه‌هاي مناسب و تكرار و تمرين به دانش‌آموزان كمك كرد تا نقش نماي اضافه را بشناسند.


ارزش‌يابي پايين صفحه در كتاب بنويسيم چه لزومي دارد؟
يكي از مهم‌ترين شيوه‌هاي ارزش‌يابي ، ارزش‌يابي مستمر است؛ يعني دانش‌آموز را در فرآيند تدريس و پيشرفت درسي ارزش‌يابي كنيم. ارزش‌يابي موجود در كتاب بنويسيم براي دست يابي به اين هدف است. از اين گذشته ، خود دانش‌آموز هم مي‌تواند سير مشخص و روشني از پيشرفت يا احياناً ضعف‌‌ها و كاستي‌هاي خود داشته باشد. نكته‌ي مهم ديگر آن است كه اين‌گونه ارزش‌يابي ، به بخشي از نگراني‌ها و اضطراب‌هاي دانش‌آموز پايان مي‌دهد. سيطره‌ي نمره‌ي بيست و به رسميت شناختن نمره اي جز آن - حتي براي خانواده‌ها - از مشكلات نظام آموزشي است. با اين كار دانش‌آموزان به “ نمره‌ي شناور” مي‌رسند يعني ارزش 18 - 19 و 20 نزديك به هم خواهد بود. البته در اصلاح كتاب به جاي خانه‌هاي رنگي ارزش‌يابي در پايين كتاب ، خانه‌هايي در حاشيه‌ي صفحه‌هاي كتاب بنويسيم براي ارزش‌يابي قرار خواهد گرفت تا حساسيت‌هاي رنگي! نيز از بين برود. اين شيوه ارزش‌يابي پيشنهادي است همكاران گرامي مي‌توانند از روش‌هاي متنوع ديگر براي ارزش‌يابي بهره بگيرند. اين ارزش‌‌يابي براي مجموعه ي تمرينات يك صفحه است.


چرامطالب كتاب بخوانيم و بنويسيم در يك جلد نيامده است؟
در رويكرد نوين زبان‌آموزي بر چهار مهارت گوش دادن، سخن‌گفتن، خواندن و نوشتن تكيه شده است كه سه مهارت اول مهارت‌هاي شفاهي است و در كتاب بخوانيم تمرين مي شود و مهارت چهارم ، مهارت كتبي است كه در كتاب بنويسيم به دست مي‌آيد. جدا كردن اين دو كتاب پس از بحث و گفت‌وگو‌ها و مطالعات دقيق صورت پذيرفته است. علاوه بر دليل فوق مزايايي براي اين تفكيك وجود دارد. 1- دو كتاب اگر با هم باشند بسيار سنگين خواهد شد. 2- سرعت استهلاك و فروپاشي كتاب به دليل فقدان شيرازه‌ي محكم و قطر زياد، افزايش مي‌يابد. 3- به دليل كاربرد دوگانه‌ي خواندن و نوشتن سرعت فرسايش كتاب زياد مي شود. 4- استقلال كتاب نوشتن،‌ نوعي اهميت دادن به نوشتن و باعث كاهش دادن پلي‌كپي به دانش‌آموزان است كه معمولاً گذشته از وقت گير بودن ، داراي انسجام و انتظام و قانون مندي مشخصي نيست.


به كار گرفتن رويكرد كلي در بخوانيم چه تأثيري در يادگيري دارد كه روش تركيبي ندارد؟
بنياد رويكرد كلي، بنيادي روان‌شناسانه و مبتني بر اصول پذيرفته شده‌ي تعليم و تربيت است. در رويكرد پيشين به دليل تجزيه كردن كلمه به بخش و صدا، گذشته از تجزيه‌ي ذهن كودك و باز داشتن او از درك كلي كلمه و جمله، كندي در نوشتن و خواندن اتفاق مي‌افتاد. كودك براي نوشتن هر كلمه آن را بخش و صداهاي آن را مشخص مي‌كرد و سپس مي‌نوشت اين شيوه هر چند بي فايده هم نيست ولي نيروي فراواني از كودك مي‌گرفت و بازده نهايي يادگيري را اندك مي‌كرد ، اما رويكرد كلي در بخوانيم باعث مي‌شود كه: 1- كودك كليت كلمه و جمله را دريابد. 2- با صداهاي ديگر جز صدايي كه محور آموزش درس است ، آشنا شود و نوعي ذخيره و اندوخته براي درس‌هاي بعدي بيابد. در گزارش آموزش معلمان ، دانش‌آموزان پس از گذراندن سه ماه اول، بسياري از كلمات را مي‌خوانند و آموزش صداها و نشانه‌هاي نخوانده بسيار روان و ساده و سريع مي‌شود. 3- در رويكرد كلي آهنگ آموزش در آغاز كُند به نظر مي‌رسد ، اما در ماه‌هاي بعد شتاب و سرعت فوق‌العاده مي‌يابد.


براي كلاس‌هاي چند پايه با اين طرح چه فكري كرده‌ايد؟
كلاس هاي چند پايه چه در روش پيشين ، چه در روش جديد و چه هر روش ديگر، وضعيتي ويژه دارند كه بايد براي آن‌ها چاره‌انديشي شود. علاوه بر روش‌هايي كه تا كنون معلمان چند پايه به كار گرفته‌اند، تجربه‌ها نشان مي‌دهد به شيوه ي كار گروهي به خوبي مي‌توان كلاس‌ها را مديريت كرد. كمك گرفتن از دانش‌آموزان پايه‌هاي بالاتر براي ثبت آموزش‌ها- نه آموزش - به پيشبرد اهداف آموزش كمك مي‌كند و كلاس سرشار از فعاليت و نشاط خواهد شد. در ويژه‌نامه‌هاي بعدي ، به طور گسترده‌تر به اين موضوع خواهيم پرداخت.


دبستان‌هايي كه از نظر وسايل كمك آموزشي ضعيف هستنند مسئولين چه نوع همكاري و اقدامي مي‌نمايند؟
معمولاً وسايل كمك آموزشي از چند راه دست‌يافتني است. 1- بخشي از وسايل كمك آموزشي از طريق آموزش و پرورش در اختيار قرار مي‌گيرد ، مانند كتاب راهنماي معلم و نگاره‌ها در قطع بزرگ و نوار كاست اشعار كتا ب بخوانيم. 2- بخشي از وسايل كمك آموزشي توسط خود معلم تهيه مي‌شود. معمولاً هر سال معلمان خود وسايلي را با ذوق و سليقه وابتكار خويش تهيه مي‌كنند. اين وسايل در سال‌هاي بعد نيز مورد استفاده واقع مي‌شود. در بسياري از مدارس شاهد خلاقيت‌ها و ابتكارهايي در اين زمينه هستيم. 3- برخي معلمان با همكاري خانواده‌ها و دانش‌آموزان به تهيه‌ي برخي امكانات پرداخته‌اند. حتي با همكاري خانواده‌ها ، صندلي‌ها و ميز مناسب براي كلاس تدارك ديده‌اند تا كار گروهي در كلاس به خوبي انجام پذيرد. 4- همكاري مدرسه، جذب امكانات از طريق نهادهاي بيرون از مدرسه و افراد خير نيز از شيوه‌هاي تأمين نيازهاي كمك آموزشي است.


جدول كلاس (نشانه‌ها )‌ با خط نسخ باشد يا تحريري؟
در سال‌هاي گذشته معلمان عزيز معمولاً يك يا دو جدول در كلاس نصب مي‌كردند يكي جدول الفبا براساس پيشرفت دانش‌آموزان و مبتني بر چينش كتاب درسي و ديگري جدول الفباي فارسي بود كه معمولاً هر دو به خط نسخ بود. در رويكرد جديد جدول الفبا به خط تحريري ، به دليل رويكرد خط نوشتن پيشنهاد مي‌شود. براساس تجربه‌هاي به دست آمده مي‌توان عمل كرد: 1- تهيه‌ي جدولي با كارت‌هاي دو رويه كه با دو رنگ مثلاَ آبي و مشكي (صامت‌ها)‌و آبي و قرمز (مصوت‌ها)‌باشد. از روز نخست كليه‌ي نشانه‌هاي آبي در ديد دانش‌آموز باشد و رفته رفته به نسبت پيشرفت آموزش رنگ ديگر ( پشت كارت مشكي يا قرمز) در معرض ديد قرار گيرد. خط جدول . خط خواندن (نسخ) باشد. 2- پيش‌بيني يك جدول كه هر طرف كارت هر دو شكل خوانداري و نوشتاري ( خط نسخ و تحريري) نوشته شود ( با دو رنگ مانند بند 1) 3- دو جدول مجزا كه يكي به صورت جدول الفباي فارسي باشد و ديگري بر مبناي چينش كتاب كه تعامل ميان آن‌ها نيز مي‌تواند جزء كار معلم باشد.


چرا طرز نوشتن بسياري از زيرنويس‌ها با صداهايي كه در درس خوانده مي‌شود ، فرق دارد؟
در كتاب دو خط ديده مي‌شود ، خط نسخ و خط تحريري. متن درس‌ها خط تحريري است و نام تصوير‌ك‌ها (تصوير‌هاي كوچك) و روان خواني‌ها به خط نسخ. تفاوت اين دو خط را معلمان عزيز بايد بدانند. گاه نيز به دليل ناهماهنگي خط زمينه با برخي حروف، اختلافاتي در خط احساس مي‌شود كه در چاپ آينده اصلاح خواهد شد. 1- طرز صحيح مداد به دست گرفتن 2- تنظيم فاصله‌ي چشم و كاغذ 3- تنظيم كاغذ روي ميز 4- تقويت عضلات كوچك دست و انگشتان 5- آشنا‌سازي دانش‌آموز با خط زمينه و مفاهيم محبت (بالا ، پايين ،‌چپ و راست) 6- ايجاد آمادگي و زمينه‌سازي براي تقويت مهارت نوشتن.


آيا مي‌شود از همان اول در نگاره‌ها بخش و صدا‌كشي كرد؟
در نگاره‌ها كلمات هم آغاز و هم پايان در نظر گرفته شده است كه همپاي اهداف ديگر نگاره‌ها ، كار زبان‌آموزي و زمينه براي خواندن و نوشتن را فراهم مي‌كند. در روش‌هاي پيشين از آخرين لوحه‌ها براي بخش و صداكشي استفاده مي‌شده است. بخش و صداكشي اگر هم به عنوان يك تكنيك استفاده شود صرفاً براي نوشتن بوده است. در نگاره ها هدف اصلي تقويت مهارت‌هاي شفاهي است نه نوشتاري.


پيشنهاد مي‌شود در كتاب بنويسيم بخشي به عنوان كار در خانه براي دانش‌آموز در نظر گرفته شود.
اگر مقصود مشق در خانه - آن هم به شيوه‌ي سنتي است- نه تنها آموزش را دچار مشكل مي سازد كه در تجربه‌هاي پيش از اين ، نا كارآيي خود را نشان داده است. اين سخن به معناي نفي مطلق مشق نوشتن نيست. مشق بايد لذت‌بخش ، زيرنظر معلم و براي ارتقاي دانش‌آموز باشد. اوقات فراغت بچه‌ها را با هر شيوه پر كردن نه مطلوب است نه مقبول. با اين همه در بازنگري كتاب بنويسيم به اين نكته نيز توجه خواهد شد. اما معلمان عزيز مي‌توانند با رعايت همه‌ي اصول آموزشي و رواني كودك به اين مهم بپردازند. . جز اين ،‌ انجام برخي تمرين‌هاي كتاب بنويسيم در خانه با تشخيص معلم مي‌تواند اين هدف را برآورده سازد. علاوه بر آن استفاده از برخي كتاب هاي كمك آموزشي - به تشخيص معلم - آن هم نه براي همه‌ي دانش‌آموزان توصيه مي‌شود. تمرين‌هاي ويژه براي دانش‌آموزان - به ويژه دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه- مي‌تواند از جمله تمهيداتي باشد كه معلم به كمك اوليه به اجرا در آورد. براي مثال اگر دانش‌آموزي به طوري خاص مشكل شنوايي دارد به اولياي آن دانش‌آموز خاص مي‌توان توجه كرد كه از نوارهاي قصه و مواد شنيداري بيش‌تر استفاده كند. گفتني است تمرين‌هاي كتاب بنويسيم دو دسته است: 1- آن‌هايي كه ايجاد مهارت مي‌كند كه بايد زيرنظر معلم و در كلاس اجرا شود. 2- تمرين‌هايي كه جنبه‌ي تكميل ، گسترش و تقويت مهارت دارد كه امكان انجام آن‌ها در خانه نيز هست. معلم بايد خانواده‌ها را در اين زمينه به درستي توجيه كند.


چگونه مي‌شود از اوليا كمك گرفت؟
بهره‌گيري از مشاركت و همياري خانواده ها يكي از مهم‌ترين و ضروري‌ترين نيازهاي آموزشي به ويژه در امر زبان‌آموزي است. اما در اين بهره‌گيري به چند نكته‌ي اساسي بايد توجه كرد. 1- چون دخالت آموزشي بدون شناخت و آگاهي نسبت به رويكردها و روش‌هاي آموزش كتاب باعث تعارض و دوگانگي براي دانش‌آموز و در نتيجه اختلال در آموزش مي‌شود حتماً بايد خانواده‌ها را درست و دقيق توجيه كرد. 2- در صورتي كه خانواده مطلقاً بي سواد باشند- كه بسيار كم است- يكي از اعضاي خانواده را براي كلاس توجيه دعوت كنيد. 3- خانواده‌ها مي‌توانند در تهيه‌ي بخشي از وسايل كمك آموزشي مانند طراحي و نقاشي تصويرها و كارت‌هاي آموزشي و ديگر امكانات و وسايل ياري‌گر كلاس درس باشند. برخي خانواده‌ها حتي داوطلبانه امكانات آموزشي مانند صندلي هاي مناسب و تك نفره ، ميز، كتاب‌هاي كمك آموزشي (مانند 52 جلد كتاب براي كتاب‌خواني) را براي پيشبرد اهداف آموزش تهيه كرده‌اند. 4- براساس نوع توانايي خانواده ها مي‌توان از آن‌ها كمك گرفت. معلمان مبتكر و خلاق گاه از خانواده‌ها به عنوان دستيار آموزشي استفاده كرده‌اند. 5- در اين زمينه از تجربه‌ي ديگر معلمان و همكاران استفاده شود. 6- حتي از اولياي بي سواد مي‌توان در زمينه‌هاي زير كمك گرفت: الف - كودكان داستان‌ها و تجربه‌هاي آن‌ها را به كلاس منتقل كنند. ب - دانش‌آموزان پس از پيشرفت و توانايي در خواندن،‌ براي بزرگ‌ترها كتاب بخوانند. ج - معلم متن املا را خوب ضبط كند و در اختيار خانواده‌ها قرار دهد.


چرا در بخش نگاره ها صوت‌آموزي نظم ندارد؟
در نگاره‌ها ، به ويژه از نگاره‌ي دوم تا دوازدهم آموزش هم آغاز‌ها و هم پايان‌ها (تمام نشانه‌هاي فارسي به جز “ ژ ” ) وجود دارد . نظم آموزش نشانه‌ها (صوت‌آموزي) تابع نظام خاص نگاره‌هاست. در نگاره ها هدف صرفاً آموزش صوت نيست. آموزش مهارت‌هاي اجتماعي، مهارت‌هاي ارتباطي، شناخت دنياي اطراف، آشنايي با واژگان ، زبان‌گشايي ، ايجاد فضاي با نشاط و شاداب، حركت دانش‌آموز از نزديك به دور، از خانه به بيرون، از خود به ديگران ، تقويت مهارت هاي گوش دادن، ديدن، سخن‌گفتن‌، اصلاح رفتار و ... جزء برنامه‌ي نگاره‌هاست. بنابراين نبايد نگاره‌ها را صرفاً از منظر صوت‌آموزي- به شيوه‌ي لوحه‌هاي قديم - بررسي كرد. پس آموزش صوت در كنار آموزش‌هاي ديگر صورت مي‌پذيرد. نكته‌ي مهم اين است كه آموزگاران عزيز خود مي‌توانند با دقت در نگاره‌ها - بي آن‌كه كار را طولاني و پيچيده كنند- كلماتي را بيابند كه به صوت‌آموزي بيش‌تر كمك كند. چنان كه در گذشته نيز صورت مي‌پذيرفت.


همه‌ي آموزگاران نمي‌توانند از كلاس خط استفاده كنند ، به همين جهت اگر خط كتابي (نسخ‌) ‌نوشته شود ، بهتر است.
خط نسخ براي خواند است و استفاده از الگوي خط نسخ ، مانع خوش‌نويسي و زيبانويسي كودكان مي‌شود. خط تحريري (نستعليق ساده شده) ، دانش‌آموزان را در تلطيف روح و احساسات و گرايش به زيبايي در همه‌ي ابعاد ياري خواهد كرد. همان‌گونه كه گفته شد برنامه‌اي گسترده براي آموزش خط تحريري تدارك ديده شده است.


آيا كلي‌خواني در فارسي (بخوانيم) دقت لازم در بنويسيم را در كودكان از بين نمي‌برد؟
خواندن پشتوانه‌ي نوشتن است. هر چه دانش‌آموز بهتر و روان‌تر و دقيق‌تر بتواند بخوانند، بهتر مي‌تواند بنويسد. بنابراين، تمرين كافي در خواندن ، شناخت درست كلمات و بهره‌گيري كافي “ بصري” در خواندن ، زمينه را براي نوشتن فراهم مي‌كند. اگر منظور از پرسش اين پرسش اين باشد كه خط خواندن و نوشتن متفاوت است و اين تفاوت مشكل مي‌سازد ، بايد گفت كه معلمان گرامي بايد كوشش كنند كه دانش‌آموز همواره به اين تفاوت توجه داشته باشد. درك اين تفاوت جزء آموزش است. پس از تمرين و تكرار و آشنايي دانش‌آموزان اختلال و اشكال در نوشتن ايجاد نخواهد شد. هرگونه پيشنهاد مشخص و روشن در اين زمينه، كمكي به اعتلا و بهبود كتاب خواهد بود. صداكشي و بخش كردن روشي براي آموزش است كه مي‌توان از آن استفاده كرد كمااين‌كه دركتاب بنويسيم از آن استفاده شده است، اما در بخش نگاره‌ها بكوشيم از اين روش كم‌تر كمك بگيريم تا در آموزش اختلال ايجاد نشود.


دفعات بازديد: 16031
تعداد بازديدكنندگان: 15469