ارتباط با ما سوالات متداول پرسش و پاسخ نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
كتاب هاي درسي پايه دوازدهم
كتاب هاي درسي پايه دوازدهم (متوسطه دوم)

عنوان

فايل هاي كتاب

سال تحصيلي 98-97

علوم و فنون ادبی 3

کد کتاب: 112203
(رشته علوم انساني و رشته معارف)

(97/05/15)

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
بخش اول 3 مگابایت
بخش دوم 2.79 مگابایت
بخش سوم 3.47 مگابایت
بخش چهارم 3.48 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
علوم و فنون ادبی 3 11.04 مگابایت


نگارش 3

کد کتاب: 112202
(همه رشته ها)

(97/05/15)

فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
نگارش3 4.97 مگابایت




به اطلاع همكاران،صاحب نظران، دبيران گرامي و دانش آموزان عزيز ميرساند  نگاشت اوليه (غير قابل استناد) پيش نويس کتاب هاي پايه دوازدهم جهت آشنايي بيشتر همكاران، در دسترس عموم قرار ميگيرد. لازم بذكر است اين  فرم ها نسخه نهايي نميباشند و بدليل احتمال تغييرات، بهيچ وجه قابل استناد نيستند


براي دانلود شناسنامه و ساختار كتاب ها روي تصاويردانلود ودانلود  كليك نماييد.

کتاب

شناسنامه كتاب

ساختار كتاب

متن كتاب ها

تاریخ

فارسي 3
دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب فارسي 3  97/03/12
علوم و فنون ادبي 3 دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب علوم و فنون ادبي 3 97/03/08
نگارش 3
دانلود دانلود96/11/03 كل كتاب نگارش 3  97/03/23
فارسي و نگارش 3
( رشته فني و حرفه اي )
دانلود دانلود96/10/25 كل كتاب فارسي و نگارش 3  97/03/30
دفعات بازديد: 1743
تعداد بازديدكنندگان: 1304