ارتباط با ما سئوالات متداول پرسش و پاسخ نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
گروه درسي زبان و ادبيات فارسي

گروه درسي زبان و ادبيات فارسي يكي از گروه هاي علمي- آموزشي دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي ابتدايي و متوسّطة سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است. گسترة فعّاليت‌هاي اين گروه از پاية اوّل ابتدايي تا پاية 12 متوسّطة دوم است. همچنين پژوهش، برنامه ريزي، طرّاحي و تأليف كتاب‌هاي فارسي نظام آموزشي رسمي در اين گروه انجام مي شود. فعّاليت‌هاي ياد شده با نظارت شوراي برنامه‌ريزي درسي گروه زبان و ادبيات فارسي مصوّب مي‌گردد.

اين گروه، برنامه‌ريزي و تأليف 12 كتاب درسي و 6 كتاب معلّم در دورة ابتدايي، 6 كتاب درسي و 6 كتاب معلّم در دورة اوّل متوسّطة، 12 كتاب درسي و 12 كتاب معلّم در دورة دوم متوسّطة، 8 كتاب درسي و 1 كتاب معلّم براي فارسي‌آموزي در مدارس بين الملل و تطبيقي را بر عهده‌ دارد.

در بخش پژوهش، سالانه ضرورت هاي مربوط به حوزة يادگيري زبان و ادب فارسي در قالب طرح پژوهشي انجام مي شود. نشست‌هاي تخصّصي و سخنراني‌هاي علمي به صورت ماهانه برگزار مي‌گردد؛ اين گروه، همچنين با مراكز دانشگاهي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي و ديگر مجامع علمي در حوزة آموزش زبان و ادب، همكاري و تعامل‌هاي سازنده‌اي دارد. افزون بر اين، اشاعة برنامه‌ها و آموزش مدرسان از طريق حضور در استان‌ها و بازديد از مراكز آموزشي و كلاس‌هاي درسي، از برنامه‌هاي پيوستة گروه است.


 كتابهاي درسي فارسي پايه دوازدهم سال تحصيلي 97-98
دفعات بازديد: 201153
تعداد بازديدكنندگان: 129800