اخبار
پاسخ گروه زبان و ادبيات فارسي دفتر تاليف به حذف یک بند از شعر "سپیده دم" شنبه 1 ارديبهشت 1397
تحلیلی بر برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی شنبه 26 اسفند 1396
سومين نشست كشوري واحد تحقيق، توسعه و آموزش زبان و ادبيات فارسي دفتر تاليف كتاب هاي درسي برگزار شد دوشنبه 21 اسفند 1396
دومین نشست علمی و تخصصی واحد زبان و ادبیات فارسی برگزار شد شنبه 12 اسفند 1396
كتاب هاي راهنمای معلم "فارسي2- نگارش2- علوم و فنون ادبي2- فارسي و نگارش " 2پايه يازدهم بارگذاري شد شنبه 7 بهمن 1396
واکنش سازمان پژوهش به مطالب غیر موثق در فضای مجازی سه‌شنبه 23 آبان 1396
دوره تامين مدرسي كتاب هاي فارسي پايه يازدهم در اراك برگزار شد شنبه 28 مرداد 1396
گزارش برگزاري جشنواره کیفیت بخشی به علوم انسانی شنبه 9 ارديبهشت 1396
گزارش همایش دبیرخانۀ کشوری کیفیت بخشی به فرایند آموزش ادبیّات فارسی (دورۀ اوّل متوسطه)- مستقر در استان گیلان- 25 تا 27 فروردین 1396 دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
pdf کتاب معلم(راهنمای تدریس) علوم و فنون ادبی (1) پايه دهم رشته علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دوشنبه 16 اسفند 1395