اخبار
گزارش چهارمين نشست علمي تخصصي واحد تحقيق، نوسعه و آموزش زبان و ادبيات فارسي شنبه 23 بهمن 1395
گزارش همایش ملی " تحلیل و ترویج برنامه درسی فارسی پایه دهم" اراک - 4 و 5 آذر ماه 1395 يكشنبه 7 آذر 1395
دومين نشست علمي تخصصي واحد تحقيق ، توسعه و اموزش زبان و ادبيات فارسي دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه سه‌شنبه 2 آذر 1395
همایش بزرگ دبیران شهر تهران در تالار فرهنگ برگزار شد. يكشنبه 23 آبان 1395
اولين نشست علمي تخصصي گروه ادبيات دفتر تاليف كتاب هاي درسي يكشنبه 9 آبان 1395
برگزاري نشست اشاعه و نقد و تحليل كتاب‌هاي درسي فارسي پايه دهم چهارشنبه 6 مرداد 1395
نشست تخصصي «بازتاب برنامه درسي فارسي (آموزش مهارت هاي نوشتاري) در ژاپن» سه‌شنبه 28 ارديبهشت 1395
همايش پايگاه كيفيت بخشي ادبيات فارسي متوسطة 1 سه‌شنبه 14 ارديبهشت 1395
دهمين جلسة كارگروه تأليف كتاب هاي فارسي مدارس بين الملل جمهوري اسلامي ايران سه‌شنبه 7 ارديبهشت 1395
اولین جلسه شورای برنامه ریزی درسی فارسی سه‌شنبه 7 ارديبهشت 1395