اخبار
گزارش همایش دبیرخانۀ کشوری کیفیت بخشی به فرایند آموزش ادبیّات فارسی (دورۀ اوّل متوسطه)- مستقر در استان گیلان- 25 تا 27 فروردین 1396 دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
pdf کتاب معلم(راهنمای تدریس) علوم و فنون ادبی (1) پايه دهم رشته علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دوشنبه 16 اسفند 1395
گزارش كارگاه‌هاي طراحي آموزشي و آزمون‌سازي زبان و ادبيات فارسي در شهركرد دوشنبه 9 اسفند 1395
گزارش چهارمين نشست علمي تخصصي واحد تحقيق، نوسعه و آموزش زبان و ادبيات فارسي شنبه 23 بهمن 1395
گزارش همایش ملی " تحلیل و ترویج برنامه درسی فارسی پایه دهم" اراک - 4 و 5 آذر ماه 1395 يكشنبه 7 آذر 1395
دومين نشست علمي تخصصي واحد تحقيق ، توسعه و اموزش زبان و ادبيات فارسي دفتر تاليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه سه‌شنبه 2 آذر 1395
همایش بزرگ دبیران شهر تهران در تالار فرهنگ برگزار شد. يكشنبه 23 آبان 1395
اولين نشست علمي تخصصي گروه ادبيات دفتر تاليف كتاب هاي درسي يكشنبه 9 آبان 1395
برگزاري نشست اشاعه و نقد و تحليل كتاب‌هاي درسي فارسي پايه دهم چهارشنبه 6 مرداد 1395
نشست تخصصي «بازتاب برنامه درسي فارسي (آموزش مهارت هاي نوشتاري) در ژاپن» سه‌شنبه 28 ارديبهشت 1395